021-84223


بیمه آتش سوزی مدارس


اطلاعات هویتی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
شماره موبایل
شماره تلفن ثابت


اطلاعات مدرسه

استان
شهر
کدپستی
نشانی محل مورد بیمه
متراژ ساختمان
(مترمربع)
نوع سازه
بتنی
فلزی
ارزش اثاثیه ثابت و دکوراسیون
(ارزش را بر حسب میلیون ریال وارد نمایید)
ارزش تجهیزات
(ارزش را بر حسب میلیون ریال وارد نمایید)

ارزش ساخت هر مترمربع

* بیانگر مبلغی است که شرکت بیمه در صورت تخریب ساختمان، به ازای هر مترمربع به زیان دیده پرداخت می نماید.


-میلیون ریال


پوشش های درخواستی

آتش سوزی، صاعقه و انفجار
زلزله و آتشفشان
سیل

تخفیف

کد تخفیف

توضیحات

توضیحات
تصویر بیمه نامه قبلی
(لطفاً تصویر بیمه نامه سال قبل را بارگزاری نمایید)
ایمیل