021-84223


بیمه آتش سوزی مسکونی


اطلاعات هویتی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
شماره موبایل
شماره تلفن ثابت


اطلاعات محل مورد بیمه

استان
شهر
کدپستی
نشانی محل مورد بیمه
متراژ ساختمان
(مترمربع)
طبقه
نوع سازه
بتنی
فلزی
ارزش اثاثه
(ارزش را بر حسب میلیون ریال وارد نمایید)
ارزش تاسیسات
(ارزش را بر حسب میلیون ریال وارد نمایید)

ارزش ساخت هر مترمربع

* بیانگر مبلغی است که شرکت بیمه در صورت تخریب ساختمان، به ازای هر مترمربع به زیان دیده پرداخت می نماید.


-میلیون ریال


پوشش های درخواستی

آتش سوزی، صاعقه و انفجار
زلزله و آتشفشان
سیل

تخفیف

کد تخفیف

توضیحات
تصویر بیمه نامه قبلی
(لطفاً تصویر بیمه نامه سال قبل را بارگزاری نمایید)
ایمیل