021-84223


بیمه مسئولیت آسانسور


اطلاعات هویتی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
شماره موبایل
شماره تلفن ثابت


اطلاعات محل مورد بیمه

استان
شهر
کدپستی
نشانی محل مورد بیمه
ظرفیت آسانسور
تعداد توقف

میزان پوشش هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه

بیانگر حداکثر مبلغی است که شرکت بیمه بابت هزینه پزشکی هر فرد آسیب دیده در حادثه پرداخت می کند

تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال
تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال

تخفیف

کد تخفیف

توضیحات
تصویر بیمه نامه قبلی
(لطفاً تصویر بیمه نامه سال قبل را بارگزاری نمایید)
ایمیل