021-84223


طرح سایه بان (ویژه مشاورین املاک)همانطور که مستحضرید برای اولین بار در صنعت بیمه کشور، بیمه معلم اقدام به اجرای طرح حمایتی از مشاوران املاک و همچنین خانواده های ایشان کرده است که بر اساس آن علاوه بر اینکه شرکت بیمه گر به دنبال جبران خسارت وارده به بیمه شدگان خود است در کنار آن طرح مستمری و بازنشستگی ویژه صنف املاک با نام سایه بان زندگی را ثبت و اجرایی می نماید.

هدف از طرح:

پس از بررسی های به عمل آمده و جلسات متعدد با هیئت مدیره صنف املاک و شناسایی نیاز مشاوران املاک ؛ نداشتن هیچگونه بیمه نامه و حقوق مستمری برای مشاوران محترم املاک در مدت بازنشستگی ما را بر آن داشت تا با موافقت و پشتیبانی هیئت مدیره محترم شرکت ایجاد پوشش بیمه زندگی و سرمایه گذاری به این قشر اقتصادی و پرداخت آن به صورت مستمری مادام العمر را در دستور کار قرار دهیم.مزایا و تعهدات بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری :

تمامی تعهدات بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری برای این طرح نیز در نظر گرفته شده است.
1. برخورداری از پوشش فوت عادی به میزان حداقل 5 و حداکثر 30 برابر حق بیمه سالیانه براساس انتخاب بیمه گذار تا سقف 10 میلیارد ریال
2. برخورداری از پوشش فوت ناشی از حادثه حداقل 1 وحداکثر 3 برابر سرمایه فوت عادی بیمه نامه (تا سقف 16 میلیارد ریال)
3. برخورداری از پوشش غرامت نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و کلی دائم ناشی از حادثه با انتخاب گزینه 50 و یا 100 درصد سرمایه فوت عادی (تا سقف 6 میلیارد ریال )
4. برخورداری از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم به هر علت (بیماری/حادثه)
5. برخورداری از پوشش هزینه های بیماری خاص به میزان 30 درصد سرمایه فوت عادی (تا سقف 1 میلیاردریال)
6. برخورداری از پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با انتخاب های 20،15،10،5 درصد سرمایه فوت عادی (تا سقف 1/2 میلیارد ریال)
7. امکان دریافت اندوخته به صورت یکجا پس از اتمام مدت بیمه نامه
8. امکان پرداخت حق بیمه به دلخواه مشتری (سالانه، شش ماهه، چهار ماهه، سه ماهه، دوماهه، ماهانه)
9. امکان انتخاب ذینفعان و سهم ایشان طبق نظر بیمه گذار در زمان تکمیل فرم پیشنهاد و قابلیت تغییر آن در طول مدت بیمه نامه
10. اعطای وام تا سقف 90% ارزش بازخریدی بیمه نامه پس از گذشت 2 سال از پرداخت حق بیمه بدون ضامن و وثیقه